Mizuno Wave Daichi 2 - Women's

Women's // 12mm Drop // 258g // www.mizunocda.com – $160

by

Mizuno Wave Daichi 2 - Women's

Mizuno Wave Daichi 2

Rating: 4 of 5

Mizuno

Trail Shoe